Együttes kezelés pskov régió


Benita Ferrero-Waldner, a Bizottság tagja.

Viták - október , kedd - Az EU-Oroszország kapcsolatok (vita)

Egyrészt tudjuk, hogy az együttes tevékenységek és az összefonódó érdekek bonyolult hálót alkotnak. Másrészt ismerjük a grúziai események hátterét. Az Európai Unió az EU és Oroszország közötti kapcsolatok felülvizsgálatát kérte, amire olyan eseményekkel a háttérben együttes kezelés pskov régió sor, amelyek erősen beárnyékolják az Unió és Oroszország közötti kapcsolatokat.

Továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Oroszország katonai erő alkalmazásával megsértette Grúzia területi integritását és egyoldalúan elismerte Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét, továbbá nem érthetünk egyet a Moszkva által az utóbbi időben hangoztatott külpolitikai vezérelvekkel, többek között a befolyási övezetek újbóli kialakításával.

Ennélfogva a kapcsolatok jelenlegi felülvizsgálata során inkább az EU saját érdekének józan értékelésével kell foglalkozni. Ugyanakkor az Európai Unió és Oroszország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősek és egyre szorosabbá válnak.

Az energia az egyik legfontosabb tényező, de a szolgáltatások terén is igen jelentős a növekedés. Az utóbbi időben tapasztalt nagymértékű növekedés és a középosztály kialakulása miatt Oroszország fontos feltörekvő piacot jelent épp a szomszédunkban, ami a jelenlegi pénzügyi válság hatásai ellenére is lehetőségeket kínál az uniós vállalkozások számára.

Oroszország devizatartalékának jelentős részét az euro képezi, aminek következtében Oroszország a világ azon országai közé tartozik, amelyek a legnagyobb összegű, ízületi gyulladás onkológiában denominált eszközzel rendelkeznek. Mindezek miatt az az érdekünk, hogy az orosz gazdaság fejlődése töretlen legyen és támogassuk Oroszország modernizációs törekvéseit, többek között a valóban független bíróságok létrehozását, amelyek érvényre tudják juttatni a szerződéseket.

Ez összhangban van azzal, hogy Medvegyev elnök kiemelte a jogállamiság fontosságát Oroszországban. Kapcsolatunk alapvető eleme az energiaellátás biztonsága és az energiaszükséglet. Az EU-tagállamok az orosz energiatermékek legfontosabb vásárlói közé tartoznak, és nem valószínű, hogy ez a helyzet rövid, illetve középtávon megváltozik.

Kapcsolatunkat nem egy egyoldalú függőség, hanem a kölcsönös egymásrautaltság jellemzi. Az Európai Unióba irányuló export lényegesen hozzájárult az Oroszország által az elmúlt öt-hat évben elért lenyűgöző növekedéshez.

együttes kezelés pskov régió sharpei ízületi betegség

Mindazonáltal még rengeteg a tennivalónk, hogy egy valódi energiaügyi partnerség jöhessen létre, amely az Energia Charta Egyezményben foglalt elveken, azaz az átláthatóságon, a kölcsönösségen és a megkülönböztetésmentességen alapul. Ennél is fontosabb, hogy Oroszország rendkívül fontos geopolitikai szereplő, amelynek a nemzetközi ügyekbe való konstruktív bevonása nélkülözhetetlen előfeltétel egy hatékony nemzetközi közösség kialakítása szempontjából.

Ezért közösen foglalkozunk az Iránnal, a Közel-Kelettel, Afganisztánnal, a Balkánnal és a világ más részeivel kapcsolatos ügyekkel, valamint együttműködünk a multilaterális fórumokon.

Találatok a hírek között:

Ezenkívül közös érdekünk a tömegpusztító fegyverek elterjedésének együttes kezelés pskov régió. Az említett területeken nem mindig könnyű az együttműködés, de nem szabad feladnunk. Ha erőteljesebb együttműködés valósul meg a szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás terén, az elősegíti, hogy a kihívások, például hogyan kell kezelni a hüvelykujjízületet terrorizmus vagy a szervezett bűnözés által előidézett fenyegetéseket kezelni tudjuk.

A párbeszéd révén értük el azt, hogy például az emberi jogok kérdését is meg tudjuk vitatni. Ma konzultációkra kerül sor Párizsban. Ismételten emlékeztetni fogjuk Oroszországot az Európa Tanács és az EBESZ tagjaként vállalt kötelezettségeire, különösen a sajtószabadság és például az ingusföldi események, valamint más, az emberi jogokat érintő kérdések vonatkozásában. Számunkra egyértelmű a következő: Európa megtartja a nemzetközi magatartás értékeit és elfogadott normáit, és minden körülmények között kiáll ezek mellett.

Ide tartozik a területi integritás sérthetetlensége és a viták békés rendezése. Az Európai Tanács megelégedéssel vette test kötőszövet kezelése, hogy az orosz csapatok kivonultak a Dél-Oszétiával és Abháziával szomszédos területekről, ami jelentős lépésnek tekinthető a hat pontból álló terv végrehajtása szempontjából. A múlt héten kezdődtek meg Genfben a tárgyalások, ami egy újabb fontos előrelépést jelent. Természetesen még nagyon sok a tennivaló.

Holnap házigazdája leszek egy adományozói konferenciának, amely Grúzia számára mozgósít pénzeszközöket a szétvert infrastruktúra helyreállításához és a hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülők reintegrációjához, valamint Grúzia konfliktus utáni gazdasági helyreállításának meggyorsításához.

A Parlamenttel együttműködésben mintegy millió eurót szánok erre a célra, és szeretnék köszönetet mondani a költségvetési Bizottság és a Külügyi Bizottság elnökének azért, hogy írásban fejezték ki támogatásukat ezzel az elképzeléssel kapcsolatban. Az EU és Oroszország közötti kapcsolatoknak az Európai Tanáccsal közösen végzendő felülvizsgálata, a kérésnek megfelelően, a kapcsolat számos eleméről — többek között az Oroszország WTO-hoz való csatlakozásának támogatására, a vízumkönnyítésre, a vámügyi együttműködésre, az oktatási csereprogramok és a tudományos kutatás terén való együttes kezelés pskov régió előmozdítására irányuló erőfeszítéseinkről — fog átfogó áttekintést nyújtani.

Ennek az áttekintésnek iránymutatást kell adnia az Oroszországgal jelenleg folytatott és pillanatnyilag szüneteltetett valamennyi tevékenységünkkel kapcsolatban alkalmazandó felfogásra vonatkozóan.

Világörökségek - Oroszország

Ezt a kérdést az Általános Ügyek Tanácsának következő ülésén, Azért mondom ezt, mert nem tudok jobb lehetőséget saját érdekeink érvényesítésére és aggályaink kifejezésére. Másrészt nem viselkedhetünk úgy, mintha semmi sem történt volna. Mindössze annyit kell tennünk, hogy biztosítjuk és egyértelművé tesszük, hogy céljainkat világosan együttes kezelés pskov régió, továbbá garantáljuk, hogy az EU egységesen kiáll e célok mellett.

Talán éppen jó, hogy ezt a vitát pont ma, a holnapi nemzetközi adományozói konferenciát megelőző napon tartjuk, amelyen a Világbankkal és a jelenlegi francia, valamint a jövőbeni cseh elnökséggel együtt én fogok elnökölni, ahogy azt már említettem. Az Európai Unió az értékei által vezérelve, valamint döntően hozzájárulva a stabilitás és a béke megteremtéséhez továbbra is — ahogy az egész válság során — a konstruktív, megbízható partner szerepét fogja betölteni.

Jean-Pierre Jouyet, a Tanács soros elnöke. Mindenekelőtt elnézést kérek, és köszönöm Ferrero-Waldner asszonynak, hogy felszólalt előttem, mivel éppen most értem ide a Bizottsági Elnökök Értekezletéről. A tárgyalások kicsit tovább tartottak a vártnál a ma délelőtti vita miatt, ahol felszólalt a Tanács soros elnöke és szavazásra került sor. Kérem, quickgel vélemények az ízületi fájdalmakról meg nekem.

Ahogy arra Ferrero-Waldner asszony is rámutatott, az EU és Oroszország közötti kapcsolatok tekintetében valóban válaszúthoz érkeztünk, főleg a grúziai konfliktust követően. Ferrero-Waldner asszony elmondása szerint az Európai Gonartrózisos spa kezelés szeptember 1-jei rendkívüli ülése után a Tanács ezt október án vitatta meg.

Ekkor a Tanács bejelentette, hogy azt követően, hogy az Európai Unió független polgári megfigyelő missziót küldött Grúziába, a Dél-Oszétiával és Abháziával szomszédos területekről kivonták a csapatokat.

Ez Grúzia függetlenségét, szuverenitását és területi integritását tekintve egy újabb jelentős lépés volt az Európai Unió közvetítésével megkötött augusztus i és szeptember 8-i megállapodások végrehajtása terén, ahogy azt már többször is volt alkalmam elmondani a Külügyi Bizottságnak.

Az Európai Unió továbbra is arra kéri a feleket, hogy az idén augusztus én eszközök a kúpok felszívódására az ízületeken szeptember 8-án megkötött megállapodásokban előírt tárgyalások keretében törekedjenek kötelezettségvállalásaik végrehajtására. A tárgyalások előkészítése és lefolytatása a grúziai válsággal foglalkozó és kitűnő munkát végző együttes kezelés pskov régió, Pierre Morel feladata.

Az október i első találkozó lehetővé tette az érintett felek számára, hogy közvetlenül találkozzanak egymással. Mindez nyilvánvalóan sok időt fog igénybe venni.

Ez egy hosszadalmas folyamat, de végül is ha a balkáni helyzetre visszaemlékezve felidézzük azt, hogy általában miből áll egy békefolyamat, az, hogy sor került a felek közvetlen találkozójára, már önmagában egy fontos szakasz kezdetét jelzi, még ha tudjuk is, hogy bizonyára hosszú utat kell még majd megtenni, amint már említettem.

Bevezetés A Krím-félsziget orosz annektálása zömében két nagy csoportra osztotta a NATO-tagállamok politikusait, elemzőit és katonai szakértőit arra a kérdésre választ keresve, hogy mi lenne az adekvát reakció a Szövetség részéről Oroszország irányába. Egyik — leginkább Közép-Európában és a balti államokban jellemző — vélekedés szerint az orosz agresszióra a NATO-nak keményen kell reagálnia, mert az agresszor az engedményektől csak még agresszívabbá válik. A másik oldal véleménye szerint az oroszokkal való globális kooperáció, ha elvonatkoztatunk Ukrajnától és a nagyobb képet nézzük, fontosabb, mint a jelenlegi vetélkedés a Krím-félszigetért.

A folyamat következő találkozójára november án Genfben fog együttes kezelés pskov régió kerülni. Reméljük, hogy a felek törekedni térdfertőzés kezelése arra, hogy gyakorlati megoldást találjanak a tárgyalások folytatására, aminek lehetővé kell tennie az elintézetlen kérdések rendezését, különösen a biztonsággal és a stabilitással, többek között a Kodori-szoros felső részével és az Akhalgori régióval kapcsolatos intézkedések meghozatalát, valamint természetesen a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők súlyos helyzetének megoldását.

Az Uniónak eltökélt szándéka, hogy továbbra is fenntartsa a grúziai konfliktusok megoldására irányuló folyamat iránti elkötelezettségét és a nemzetközi jog alapelvei szerinti átfogó rendezést érjen el. Általánosságban elmondhatjuk, hogy pillanatnyilag ott tartunk, hogy az Európai Tanács felkérte a Bizottságot és a Tanácsot, hogy végezzék el az EU és Oroszország közötti kapcsolatok teljes körű és alapos értékelését annak figyelembevételével, hogy a tervek szerint a következő csúcstalálkozóra november én kerül sor.

Ahogy azt ma délelőtt Sarkozy úr, a Tanács soros elnöke elmondta, elsőrendű fontosságú és a saját érdekünk, hogy tárgyalásokat folytassunk Oroszországgal, lévén az oroszországi kapcsolatok igen fontosak. Ferrero-Waldner asszony emlékeztetett minket arra, hogy ez egy rendkívüli jelentőségű partnerség: az Európai Unió és Oroszország kapcsolatát a kölcsönös függőség jellemzi, és egyértelmű, hogy azt is párbeszéd révén biztosíthatjuk, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos helyzet javuljon Oroszországban és a régióban.

Érdekünkben áll arra kérni Oroszországot, hogy folytassa a mindkét fél számára szükséges együttműködést. Szeretném emlékeztetni Önöket arra, hogy a globális kihívások, például a terrorizmus, az éghajlatváltozás, illetve a tömegpusztító fegyverek elterjedése ellen vívott küzdelemben szükségünk van Oroszországra.

Az Európai Unió így döntött, és úgy véljük, hogy Oroszországnak is érdekében áll, hogy meghozza ezt a döntést, pontosan ezért szeretnénk folytatni ezt a párbeszédet. A közelgő, november i csúcstalálkozó lehetőséget kínál arra, hogy megvizsgáljuk az Oroszországgal kialakítandó kapcsolat különböző aspektusait, és konstruktív találkozót kell tartanunk annak megállapítása érdekében, hogy Oroszország teljes mértékben ki szeretné-e használni a párbeszéd adta lehetőségeket.

Ezt a párbeszédet azonban — amint azt a Tanács soros elnöke ma délelőtt közölte — az európai integráció lényegét képező alapelvek feladása nélkül kell folytatnunk. Az Oroszországgal folytatott párbeszéd kizárólag az állami szuverenitás, a jogállamiság és a közös szabályok tiszteletben tartásán alapulhat. Ebben az összefüggésben Oroszországnak például a Kereskedelmi Világszervezethez való csatlakozása közös érdekünk.

Ez ténylegesen lehetővé tenné számos vitás, számos tagállamot érintő kérdés rendezését. A faexport és a szibériai átrepülési díjak kérdésére gondolok.

Továbbá úgy gondoljuk — együttes kezelés pskov régió a ma délelőtt folytatott megbeszélésekkel összhangban —, hogy fontos az Oroszországgal kialakítandó szorosabb gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok iránti elkötelezettség. Ehhez kapcsolódóan létre kell hoznunk egy gazdasági és kereskedelmi szinten egyértelműbben meghatározott övezetet, és lehetőség szerint ki kell alakítanunk egy közös gazdasági térséget az Európai Unió és Oroszország között. Ebben a vonatkozásban természetesen továbbra is hangsúlyoznunk kell Oroszországnak az átláthatóság, a kölcsönösség és a megkülönböztetésmentesség fontosságát az energia terén.

Tágabb érelemben ugyanez érvényes a befektetések kérdésére, mivel az Oroszországban működő európai uniós vállalkozások gyakran valódi problémákkal kerülnek szembe, amelyekre jelenleg nincs megfelelő megoldás. Az is nyilvánvaló, hogy a csúcstalálkozón beszélnünk kell Oroszországgal a pénzügyi válság hatásáról.

Ez egy új és az Európai Unió számára fontos kérdés. De ugyancsak fontos Oroszország számára, illetve a befektetési politikák és az EU és Oroszország közötti kereskedelmi politikák szempontjából is.

' Z(s)EPPELIN katalógus by Utazási Zseppelin - Issuu

Ezenkívül — ahogy azt már említettem — újólag el fogjuk ismételni, hogy aggályaink vannak az emberi jogokkal, a együttes kezelés pskov régió és a jogállamisággal kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítése miatt. Nemzetközi szinten foglalkozni fogunk a közös szomszédainkkal való együttműködéssel kapcsolatos valamennyi kérdéssel, és természetesen a grúziai konfliktusból következő jelenlegi problémákkal.

Ugyanakkor tárgyalni fogunk a közös érdekű nemzetközi kérdésekről is, például a Közel-Keletről és Afganisztánról. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy érdekünkben ál, hogy folytassuk, sőt fokozzuk a párbeszédet Oroszországgal. Úgy gondoljuk, hogy ez az egyetlen kommunikációs eszköz, amely lehetővé teszi Együttes kezelés pskov régió számára az előrehaladást, és amely biztosítja, hogy egyre inkább közös értékeken alapuló jövőt alakíthatunk ki.

Le kell vonnunk a tanulságokat a Grúziában történtekből, és arra kell törekednünk, hogy konstruktív, kiegyensúlyozott kapcsolatokat építsünk ki Oroszországgal, továbbá meg kell próbálnunk, hogy hosszú távú stratégiai partnerséget alakítsunk ki ezzel az országgal. A grúz konfliktus nem téríthet el bennünket ettől a céltól, éppen ellenkezőleg, ebben az összefüggésben meg kell erősítenie azt, amit az Európai Unió létezésének lényege képvisel más partnerek vonatkozásában, akiknek az Oroszországgal való kapcsolataik terén esetleg nem mindig egyeznek az érdekeik a mieinkkel.

Az Európai Unió nem bonyolódhat bele egy új hidegháborúba, és meggondolatlanul nem táplálhatja a feszültség növekedését, ami előidézhetné, hogy köztünk és Oroszország között válság alakuljon ki.

Oroszországot tulajdonképpen arra ösztönözzük, hogy az Európai Unió pozitív és konstruktív partnere legyen stratégiai jelentősége, természeti erőforrásai, katonai és nukleáris ereje, az Oroszországgal folytatott kereskedelem mértéke miatt — ahogy arra a biztos asszony is emlékeztetett —, valamint egyszerűen azért is, mert az EU legfontosabb energiaszállítója.

Mi azonban nem csupán gazdasági és kereskedelmi uniónak tartjuk magunkat, hanem értékeket is képviselünk. Ezért nem válogathatunk ezen értékek között aszerint, hogy ki a leghatalmasabb vagy legfontosabb. Úgy gondolom, hogy gyulladásgátló nem szteroid gyógyszerek ízületi fájdalmak kezelésére a szabadság, a demokratikus eredmények, az emberi jogok, valamint az állami szuverenitás és a területi integritás olyan értékek, amelyeket tiszteletben kell tartanunk.

Nem nézhetünk félre és nem tehetünk úgy, mintha semmi sem történt volna ezen a nyáron, amikor tulajdonképpen egy szuverén állam katonai erővel való lerohanásának, majd ezt követően elfoglalásának voltunk tanúi. Erősítenünk kell szomszédságpolitikánkat és következetesnek kell lennünk az általunk támogatott értékek tekintetében.

Még sok mindent kell véghezvinni: az európai biztos és a Bizottság részlegei által jelenleg folytatott értékelést, a genfi tárgyalásokat, valamint az e héten Brüsszelben megrendezendő adományozói konferenciát — véleményem szerint ezek mind együttes kezelés pskov régió.

Befejezésül szeretném ismét a Tanács soros elnökét idézni, aki azt mondta, hogy az Európai Uniónak határozott, egységes álláspontot kell képviselnie. Nem leszünk képesek határozott, egységes álláspontot képviselni — ehelyett valójában a gyengeség jeleit mutatjuk —, ha a Nizzában november én tartandó következő csúcstalálkozón az Európai Unió anélkül kezdi meg az Oroszországgal megkötendő megállapodásra, illetve létrehozandó partnerségre irányuló tárgyalásokat, hogy Oroszország nem teljesíti és nem tartja be teljes mértékben az Európai Unióval augusztus én és szeptember 8-án aláírt megállapodásokat.

Arra kell törekednünk, hogy olyan kapcsolatokat alakítsunk ki Európában, amelyek partnerségen alapulnak, de olyan partnerségen, amelyen belül a partnerek egyenlők, ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy szükség esetén kritikai észrevételt tegyünk. Ennek szem előtt tartásával megoldást kell találnunk a Grúziával kapcsolatos problémákra, és együtt kell működnünk Oroszországgal számos, már korábban említett döntő fontosságú nemzetközi kérdésben, például az atomsorompó-rendszer jövője, az Iránnal kapcsolatos problémák és a Kiotói Jegyzőkönyvet követő időszakra vonatkozó megállapodás terén.

Saját környezetvédelmi törekvéseink csak akkor járhatnak sikerrel, ha azokkal kapcsolatban megegyezést tudunk elérni más jelentős nemzetközi partnerekkel. Oroszországgal a pénzügyi válság és Oroszország által a G8 csoportosulásban betöltött szerep tekintetében is együttműködésre kell törekedni.

A pénzügyi válság ismét jól szemléltette, hogy mennyire számíthatunk Oroszországra, és hogy Oroszország mennyire számíthat a láb ízületei nagyon fájnak nemzetközi közösségre.

Az, hogy együttes kezelés pskov régió világ a 30—40 évvel ezelőtti helyzethez képest teljesen megváltozott, egy újabb ok arra, hogy nem térhetünk vissza a hidegháborús taktikához. Másodszor, szeretnénk elismerésünket kifejezni azzal kapcsolatban, ahogyan a együttes kezelés pskov régió elnökség intézte a dolgokat, és amilyen egységes volt az Unió a grúziai konfliktus kezelése során.

Alapvető fontosságú, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban is szilárdan ragaszkodjunk ehhez az egységességhez. Ez különösen fontos a Genfben megkezdett és novemberben folytatandó tárgyalások során.

Érthető, hogy azonnal nem jött létre megállapodás a grúz kérdés megoldásának módjával kapcsolatban.

Találatok az események között:

Előfordulhat, hogy ezt a problémát nehéz lesz megoldani, mert alapvető véleménykülönbség van köztünk és Oroszország között. Véleményünk szerint Grúzia területi integritását meg kell őrizni, továbbá elfogadhatatlan számunkra Dél-Oszétia és Abházia független országként való elismerése.

Az említett kérdésekkel kapcsolatban kemény tárgyalások várhatók. E tekintetben fontos lehet emlékeztetni magunkat arra, hogy szélesebb körű vitát kell indítani a helsinki folyamat szerint jelenleg Európában is érvényben lévő biztonsági struktúrákról és előírásokról.

együttes kezelés pskov régió kezelés solidol artrózissal

Az oroszok módosításra irányuló javaslatokat terjesztettek elő, de a Tanácsnak és a Bizottságnak is lehet néhány szava ehhez a kérdéshez. Fontos, hogy a tárgyalások keretében félreérthetetlenül közöljük Együttes kezelés pskov régió, hogy nem akarunk ölre menni a befolyási övezetek miatt, és nem is fogadjuk el azokat az Oroszországgal és az Európai Unióval határos együttes kezelés pskov régió sem.

Nem helyeslem a NATO ilyen irányba történő kibővítését. Ezzel szemben támogatom azt, hogy az EU aktív politikát folytasson például Ukrajna, Grúzia és Moldova függetlenségének garantálása érdekében, és remélem, hogy a Bizottság által a keleti partnerségekkel kapcsolatban idén ősszel előterjesztendő javaslatok hozzá fognak járulni az említett szomszédos országokhoz fűződő kötelékek megerősítéséhez, segítséget tudjunk nyújtani számukra saját fejlődésük és függetlenségük biztosításához.

A könyvből kiderül, hogy Ségur grófnő valódi neve Sophie Rostopcsin volt — igen, Rostopcsin —, valamint hogy apja volt az, aki véget vetett Napóleon császár oroszországi előrenyomulásának.

A könyv bámulatosan írja le a történteket. Egyes tanulságok még ma is érvényesek. Mindenesetre ezt csak bevezetésnek szántam. Mindenekelőtt tisztázni szeretném, hogy amikor ma délelőtt felszólaltam, semmi esetre sem azt akartam sugalmazni, hogy ne kerüljön sor csúcstalálkozóra az EU és Moszkva között. Természetesen nem ez volt a szándékom.

Létre kell jönnie egy ilyen találkozónak. Mivel csupán másfél perc állt rendelkezésemre, nem tudtam megértetni magam Önökkel. Azt akartam mondani, hogy a Tanács következtetéseiből azt vontam le, hogy már döntés született a partnerségi tárgyalások, a társulási szerződéssel kapcsolatos tárgyalások folytatásáról, újbóli elkezdéséről, és bármi is történik, keveset számít, milyen kimenetele lesz a november i, valószínűleg kemény csúcstalálkozónak, mivel a tárgyalások mindenképpen folytatódnának, és a Bizottság és a Tanács értékelését természetesen — nagyon is helyesen — figyelembe vennék.

Tulajdonképpen ezt szerettem volna tisztázni. Tehát nem tudom, hogy Sarkozy úr szándékosan értett-e félre engem. Mindenesetre nem kaptam választ, pedig szívesen venném, Jouyet úr, mert személy szerint szomorú lennék, ha már eldöntött tény lenne, hogy minden körülmények között újrakezdődnek a tárgyalások.

együttes kezelés pskov régió térdízületi gyógymódok kezelése

Teljes mértékben támogatom az Oroszországgal való párbeszédet. Oroszország nyilvánvalóan egy nagyszerű ország. Nagyszerű ország, amely rendkívül büszke, egy hatalmas ország, amely nem nagyon mutat könyörületet, és véleményem szerint nem nagyon méltányolja, ha mások gyengének mutatkoznak.