Krém ízeltlábúak újabb csalás


Negatív szobrok A költészet utóbbi száz éve sokféle nyugtalansággal töltötte el művelőit és olvasóit egyaránt. Nyugtalanok vagyunk sok okból; többek között talán azért is, mert megint egyszer észrevettük, hogy tudatunk szélesebb, mint szókincsünk.

Hiszen régi dolog ez. Majd minden nemzedék megvívja a maga őszinteségi forradalmát az előzővel, új szavakat keresve az új valósághoz, vagyis a korszakban éppen érvényesnek érzett tudattartalomhoz.

Ami mindebben új, az a szélsőséges mivolta. Úgy érezzük, nagyobb a hasadás korunk költészete és a megelőző korszaké között, mint az korok közt szokásos persze ha az utóbbi száz évet egy nagylelkű, de nem oktalan gesztussal egységes korszakként fogjuk össze. Ha tehát megengedjük magunknak ezt a túlságosan is széles áttekintést, azt mondhatnánk: most ott tartunk, hogy mindent, amit körülbelül száz évvel előttig versnek neveztek, megkérdőjelezünk.

No persze, nem az értéket kérdőjelezzük, hanem az eszközöket; nem a minőséget, hanem a vers hatóanyagába vetett különféle hiteket. Krém ízeltlábúak újabb csalás véljük háromezer éves hagyományainkkal szemben, hogy a vers igazi hatóanyaga nem tartalmi vagy formai penzumaiban rejlik. Absztrakcióink nyilvánvalóan azt kutatják, a vegyítetlen lényeget. Abban a hatalmas költői batyuban, amit évezredek ránk hagytak, bizonyosan ott van az is.

Nem feledhetjük ugyanakkor, hogy lázadásunk nem fiatal, és versírói etikettje kis híján olyan szoros s ugyanakkor éppoly változatos, mint más, tisztes időt megért periódusé. Nem kell attól tartanunk, hogy egyoldalú lényegre törésünk megfosztott volna a fölöslegtől. Nekünk is megvannak a magunk penzumai, a formabontás és tartalombontás mozdulatait már éppúgy örököltük, ha frissen is, mint feltevéseinket és dezillúziónkat, ezeket a fordított illúziókat.

Abban reménykedhetünk hát, hogy tévedéseink éppoly termékenyek lesznek, mint az ötszáz év előttiek. Mindenesetre a nagy gesztus többek között Rimbaud-éamely A dérèglement szabállyá lett, ezernyi költői iskolánk kútfejévé.

Ami nem jelenti azt, hogy kikopott volna belőle a nyugtalanság. Mert a cél változatlanul a bensőbb, rejtettebb, az eddig névtelen és kimondhatatlan költői látomás rögzítése. S ebben — mindnyájan többé-kevésbé azt hisszük — előbbre jutottunk valamicskét.

Legalább annyit alaposan megtanultunk az utóbbi száz évben, hogy mi az, amit nem tudunk. Nem tudjuk, mitől vers a vers.

Idevágó fogalmaink lebomlottak. Nem tudjuk, mi a művészi hatás legbelseje. Idevágó véleményeink tagadók. Nem a szó, nem a szándék, nem a forma, nem a formabontás. Nem ez, és nem az.

mit kell kenni, ha az ízület fáj artrózis gyógyítása műtét nélkül

Tudomásunk csupa negatívum. Mint Pompeji negatív szobrai, a lávába kövült üregek, amelyek menekülők hajdani teste nyomát, a végső mozdulatokat őrzik, s amelyekből kiporladt a test. De a művészi hatás, a lényeg titkait, a sok nem-tudomot nem lehet gipsszel kitölteni, mint régészek tették azokkal a pompeji lávaüregekkel, hogy kinyerjék a félelmes szobrot.

Szó és szótlanság

A lényeg szobra egyelőre ismeretlen. Nem tehetünk tehát úgy, mintha ismernénk, amit nem ismerünk. Annál is kevésbé, mert úgy gondolom, hogy az ismeretlen mögött egy másik ismeretlen áll, a múlttal való szélsőséges különbözésünket egy másik kétely is táplálja. Eldőlt forradalmaink megtanítottak rá, hogy a De ott van mögöttük a másik Megint nem a kérdés az új, hanem a hevessége. Mindannyian tudjuk: a költészet legfőbb ellensége a szó.

A szónak értelme van.

KÁRTEVŐIRTÁS 2020. 1. SZÁM

És meg nem szűnő élményünk a százszor regisztrált hasadás a szó mint mindennapi kommunikációs eszköz és a szó mint versre használt eszköz között.

Más művészeteknek semmi gondjuk az ilyesmivel. Megvan a saját elidegeníthetetlen érzékletességük, a kő, a szín, a hang, a forma. Azt szokták mondani a természettudományról, hogy morálisan közömbös. Nos, hadd mondjuk el újra meg újra — laza rímként — a nem szóbeli művészetekről, hogy fogalmilag közömbösek. Könnyű nekik! Tehetnek akármit: semmiféle irányzat, izmus, iskola el nem veheti velük született gazdagságukat, látható, hallható, tapintható mivoltukat, a művészet lényegénél őrt álló testszerűségüket.

A vers pedig… a szegény vers. Saját, endogén, testétől el nem vágható érzékletessége — a zeneisége — csekély.

0 MUNKA: NAPTEJ, SMINKLEMOSÓ, KRÉM, TESTVAJ #5 MŰANYAGMENTES JÚLIUS

Attól tartok, hogy a zene zeneisége felülmúlja. A vers tehát idegen tollakkal ékeskedik.

fájdalom a láb ízületeiben, mint hogy kezeljék scaphoid ízületi fájdalom

Képeink, amiket belefestünk a szavakba, mire is valók? Ott tartunk, hogy a legnagyobb fondorlatokkal is alig vagyunk képesek valamit, amit igazán akarunk, belekódolni a versbe. A szavak mellett, a szavak ellenére, hangokkal vagy sorközökkel, trükkökkel vagy asszociációkkal magyarázkodunk, önkifejezésünk mégis kérdéses — persze akkor, ha nem a fogalmi szférából beszélünk.

És nem azért kérdéses, mert talán Nem tudunk megelégedni azzal, ami a miénk, keveselljük szavaink köznapi használatban elkopott erejét, szembeszegülünk saját művészi anyagunk, a nyelv képtelenségével. Hadd ismételjem: mert megint rájöttünk, hogy szókincsünk kicsi.

térdízületi fájdalom vagy injekciók ízületi ízületek gyógyszere

Századunk költői forradalma voltaképpen a nyelv lázadása önmaga ellen. Nevetségesen kevésnek érezzük, amit mondani tudunk. Szüntelenül azt akarjuk mondani, amit nem tudunk.

Hogyan spórolj vagyonokat a gyógyszertárban?

Nem tudunk mondani, mert tűrhetetlenül szűkös emberi nyelvünk költői tudatunk kifejezésére kevéssé alkalmas.

Vannak tehát, akik bágyadtan beleegyeznek végül, hogy azt mondják, amit a nyelvvel mondani lehet. Vannak, akik addig tépik a költészet anyagát, amíg széttépik, aztán elhallgatnak. A modern költői elhallgatás, Rimbaud-é, Rilkéé, Valéryé és annyi másé — ha korántsem egyetlen okból —, századunk egyik tünete. És vannak költők, akik továbbra is verset akarnak írni, művészetet csiholva abból a művészetellenes, másodlagos jelzőrendszerből, ami a nyelv.

És most töröljük le a táblát, amit teleírtunk. Persze hogy a nyelv kettőssége, fogalmi és nem-fogalmi, köznapi krém ízeltlábúak újabb csalás művészi-érzékletes használata örökös tehertételünk.

Visszér kezelés - Index Fórum

De vajon nem éppen ebben a kettősségben hasonlít-e legjobban a szó művészete alkotójára, az emberre? Nem kételkedünk benne: az irodalomban van valami kényelmetlen kétéltűség. Olyan, mint az a látcső, amelyik egyúttal ivópohár is.

Kicsit rosszabb, mint az igazi látcső, kicsit ügyetlenebb, mint a valódi ivópohár. De hát nem ilyen-e az ember is? Gyöngébb, mint a vadállat, lassúbb, mint a gép.

rét-édes ízületi kezelés vezet az ízület gyulladásában

Túlságosan sokoldalú ahhoz, hogy specializáltan tökéletes lehessen. Úgy gondolom, az irodalom, a költészet éppen gyöngeségeiben, sokoldalú romlékonyságában rokon igazán azzal, aki létrehozza, és él vele a saját hasznára.

A költészet mint művészet nem tiszta. De hát — attól tartok — az ember sem az. A nyelv válságáról Az, amit ma a nyelv válságának nevezünk, körülbelül százesztendős. Csak akkoriban még költői forradalomnak hívták.

S joggal hívták annak; senki se várta volna, hogy néhány verstechnikai újítás, néhány fiatalember irodalmi nyugtalankodása, néhány magánlevélben vagy tarka betűs manifesztumban kinyilvánított gondolat, legyen bár irodalmi hatása akármilyen messzire nyúló — ma a legkülönbözőbb szaktudományok területéről visszhangozzék.

De nem visszhangról van itt szó. Inkább olyanféle ez, mint a bozótégetés; sok oldalról, bekerítő mozdulatokkal kezdték a gyújtogatást, szociológusok, matematikusok, irodalomtudósok. Ezzel a krém ízeltlábúak újabb csalás nem kívánom a helyzetet dramatizálni.

Elég drámai az önmagában. Eltekintek a hasonlat továbbfejlesztésének csinos lehetőségeitől is. S hogy az olvasó ne essék tévedésbe, s ne valami kellemetlen nárcizmust véljen látni az előbbi mondatokban, amikor is a szerző saját, közepes minőségű hasonlatait boncolja, ahelyett hogy a tárgyról beszélne, hadd jegyezzem meg: az előbbiek példamondatok voltak.

Az új nyelvszemlélet egyik ágazatának illusztrációi, amelyek azt voltak hivatva bemutatni, hogy a hasonlatot képet, metaforát, intelligens öndiagnosztikai ízületi krém stb. Mi, írófélék, eddig is ápoltuk mesterségünk eszközeit.

Célunkhoz képest óvtuk, csiszoltuk vagy törtük-zúztuk őket.

Még annyi gyakorlati tudnivaló, hogy pl. Amit én még lecseréltem a fentieken kívül: Saridon — Béres Tinell Pro Allegra, Telfast — Fexgen, Ewofex — a fexofenadine dolgozik, bárhogy is nevezzük. Ezért kerül ezer forintba egy gyógyszer a tébénekami a szabadalom lejárta után hirtelen a tizede sem lesz.

Létünket éreztük fenyegetettnek, ha eszközeink minőségét értetlenség fogadta. De az a — többnyire negatív irányú — jelentőség, amit mai napság a krém ízeltlábúak újabb csalás, céhtitokként melengetett metaforáinknak vagy kötőszavainknak tulajdonítanak, az valahogy fölülmúlta várakozásunkat. Egy kicsit úgy jártunk százesztendős írói forradalmunkkal, a modern költői nyelvért folytatott sokágú küszködéseinkkel, mint egy ártatlan almafa, amelyik elsősorban mégis teremni akar, s egyszerre csak megtudja gyümölcséről, hogy az Newton almája lett, a gravitáció legendás bizonyítéka.

Azok a tételek, amelyek ma a nyelv válságát, illetőleg újfajta szemléletét körvonalazzák, közismertek. Mégis hadd kössem néhányukat csokorba, hogy úgy mondjam: veszélyességi sorrendben. Tehát: a régi művészi eszközök kiüresedtek, új nyelvet kell találni.

Ez nem lep meg túlságosan bennünket; azon igyekszünk. Azután: az írásbeliség elsorvad, szerepét az új közlőeszközök veszik át. Egyetlen megjegyzést ehhez: tartósított közlésre mindig szükség lesz. Továbbá: a verbális nyelven kívül kezdődnek létünk lényeges tudomásai.

Ez izgalmas.

KÁRTEVŐIRTÁS 2011 DECEMBER - 2012 JANUÁR

Ezt a detektívnyomozást a verbum területein túl a költők mindig is űzték, ha nem is azt keresték, amit a matematikusok — megtaláltak. S végül még egy tétel: a nyelv és a gondolkodás sorrendjének megfordítása, az a feltételezés, krém ízeltlábúak újabb csalás nem is gondolhatunk mást, mint amit nyelvünk adott sínpályái elénk szabnak.

Nem hiszem, hogy ezek a kérdések ma csakugyan megválaszolhatók. Mégis hadd válasszam közülük ezt a legutóbbit, hogy néhány szót fűzzek hozzá. Természetesen hiábavaló dolog ténnyé válható tudományos hipotézisekkel vitázni. Nem is a mi dolgunk. Nézzük meg mégis, miért jelez veszélyt tudatunk, ha ehhez a tételhez közeledünk. Azért, mert miközben látszatra megnöveli a nyelv szerepét, megfosztja a nyelvet eddig gyakorlatilag végtelen tartalékaitól. Egy titkos ismeretelméleti fordulatot hajt végre, képletesen szólva megcseréli az alany-tárgy viszonyt a gondolat-nyelv viszonyts így tudatunk amúgy is kesernyésen érzett korlátozottságát erősíti.

KÁRTEVŐIRTÁS 2020. 1. SZÁM

De vajon úgy van-e? Nézzük meg közelebbről. A tételből az következik, hogy a nyelv is háló ahogy eddig a gondolat volt azamelyet kivetünk a világra, és mit fogunk vele? A valóság egy részét. A nyelv is — ezek szerint — egy kategória, emberi mivoltunk tulajdonsága és képessége, amelynek abszolút voltáról ugyanúgy nem szabad illúziókat krém ízeltlábúak újabb csalás, mint egyéb úgynevezett kategóriákról, térről, időről, amelyeket már oly sokszor kétségbe vontak századunk tudósai.

A nyelv meg velejárója szülője? Vagyis abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag kitűnően megy a dolog az emberi rációval meg a nyelvvel is — csak éppen elvileg válik mindez egyre képtelenebbé. Egyébként nem mondhatnánk, hogy elvnek és gyakorlatnak ez a viszonya olyan sűrűn fordul elő emberi fajtánk történetében. Nem azon kellene hát csodálkoznunk, hogy milyen keveset közöl a nyelv, hanem hogy milyen sokat. Ha a nyelv durva háló — és az —, amelyet a crohn-betegség, ízületi fájdalom kivetettünk, elképedhetünk idétlen alkalmatosságunk sikerén, emberi kultúráink csodálatos halászatán.

De ne ragadjon el a nyilvánvaló paradoxon öröme. Térjünk vissza a kezdethez, a nyelv elégtelenségéhez, amely tény, mindnyájunk égető élménye. Úgy gondolom, a nyelv válsága elsősorban mérőeszközeink válsága. Hogy úgy mondjam: távcsőkérdés.

Hogyan spórolj vagyonokat a gyógyszertárban? – Kiszámoló – egy blog a pénzügyekről

Mást látott Galilei távcsöve, s mást látnak a Palomar-hegyen. Nyelvünk elégtelenségének érzése pontosságigényből fakad. Túlságosan sok mindent megtudtunk az utóbbi időben a világról, önmagunkról. Sok volt ez a Új távcsöveink — új élményeink — szinte bántó közelségbe hozták mindazt, amire még nincs szavunk.